Włókniaki miękkie – ogólna charakterystyka

Włókniaki miękkie to bardzo często występujące, łagodne nowotwory. Cechą charakterystyczną dla tej odmiany włókniaków są kuliste lub workowato zwisające guzy lub guzki, występujące zazwyczaj w skupiskach i dające się wgnieść pod skórę podczas ucisku palcami. Guzy, bądź guzki mogą rozwijać się bezpośrednio ze skóry, ale mogą również być połączone ze skórą za pomocą pasma tkanki.

Obecnie wyróżnia się następujące rodzaje włókniaków miękkich: włókniaka starczego, włókniste grudki oraz włókniaki występujące w przebiegu mięśniakowłókniakowatości dziecięcej.

Włókniak starczy

Przyczyny powstawania włókniaka starczego nie zostały do końca wyjaśnione. Predysponowani do ich rozwoju są szczególnie pacjenci z cukrzycą, otyłością, nadciśnieniem tętniczym lub nieprawidłowym profilem lipidowym, co sprawia, że mogą być uważane za istotny marker rozwoju miażdżycy oraz chorób sercowo-naczyniowych. Aktualnie obserwuje się również związek choroby z polipowatością przewodu pokarmowego, co jednak nie zostało potwierdzone danymi epidemiologicznymi.

Włókniak starczy charakteryzuje się zmianami o wielkości od kilku milimetrów do niekiedy nawet wielu centymetrów. Włókniak starczy może mieć postać zarówno zmian pojedynczych, jak również zmian mnogich – o mniejszych rozmiarach. Mnogie zmiany obserwuje się na szyi, w dołach pachwinowych, pachwinach, a u pacjentów ze znaczną otyłością w okolicach podsutkowych. Bywa, że u jednego pacjenta mogą występować na ciele zarówno zmiany pojedyncze, jak i zmiany mnogie. Włókniak starczy może współwystępować z rogowaceniem ciemnym.

Włókniste grudki

To rodzaj włókniaka miękkiego o nieznanej przyczynie powstania, przyjmującego postać drobnych grudek zlokalizowanych na czubku i skrzydełkach nosa oraz mogących wystąpić w każdym innym miejscu na twarzy. Od prawidłowej skóry odróżnia włókniste grudki zabarwienie oraz przeważnie kopulasty kształt.

Mięśniakowłókniakowatość dziecięca

Choroba objawia się pojedynczymi, czasem nielicznymi guzkami o barwie od bladej do czerwonej występującymi w skórze, tkance podskórnej, a niekiedy sięgającej do mięśni. U chłopców obserwuje się zmiany pojedyncze, a u dziewczynek mnogie. Zmiany występują najczęściej na głowie i szyi. Ten rodzaj włókniaków może występować również u dorosłych w formie zmian pojedynczych na kończynach górnych i dolnych.

Włókniaki nie są groźne dla zdrowia i życia pacjenta, gdyż nie rozwija się z nich nowotwór złośliwy.